تولید انواع تی شرت تبلیغاتی

تولید انواع تی شرت تبلیغاتی؛ انوای تی شرت جودون و تی شرت پنبه

تولیدی آفرنگ متخصص در زمینه تولید انواع تی شرت، تی شرت های تبلیغاتی و تی شرت های سازمانی، تولیدات تی شرت این مجموعه شامل :

  • انواع تی شرت جودون
  • انواع تی شرت پنبه
  • انواع تی شرت یقه دار
  • انواع تی شرت یقه گرد
  • انواع تی شرت آستین کوتاه
  • انواع تی شرت آستین بلند
  • انواع چاپ تبلیغاتی بر روی تی شرت
0/5