دریافت نمونه محصول

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت سفارش و مشاوره رایگان با شرکت آفرنگ، تماس حاصل فرمائید. مراحل دریافت نمونه هدایا به شرح زیر می باشد :

۱- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.

۲- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس afrang1380@gmail.com یا شماره تلگرام ۰۹۰۲۱۰۱۲۹۳۰ ارسال فرمایید و یا با شماره های ۶۶۵۹۳۶۵۹ الی ۶۱ / ۶۶۵۶۳۰۰۷ تماس بگیرید.

۳-نمونه ها به صورت امانی ( با دریافت هزینه ) برای مدت ۲ روز در اختیار شما خواهند بود و رسید دریافت نمونه ها در ۲ نسخه تهیه میشود که بعد از امضای طرفین یک نسخه از آن نزد شرکت آفرنگ نگه داری میشود هزینه ارسال هدایا به عهده مشتری میباشد.

پس از عودت نمونه ها به شرکت آفرنگ هزینه شما عودت داده خواهد شد. هزینه ارسال نمونه به شرکت آفرنگ توسط مشتریان بعهده شرکت آفرنگ می باشد.

0/5