بزرگ نمایی تصویر

ابزار چندکاره کد TB7 متر دار

تومان
بدنه پلاستیک شامل 6 قطعه سری 2 سو و 4 سو بهمراه متر و تراز و چراغ فروش به صورت عمده می باشد.

توضیحات

ابزار تبلیغاتی TB7 شامل متر / تراز / ۳ سری ۲ سو و ۳ سری چهار سو می باشد.بدنه پلاستیکی مناسب برای درچ چاپ تبلیغات شما می باشد.

ابزار چندکاره کد TB7 متر دار ابزار چندکاره کد TB7 متر دار ابزار چندکاره کد TB7 متر دار ابزار چندکاره کد TB7 متر دار

0/5
اسکرول