بزرگ نمایی تصویر

ساعت دیجیتال Clock Water

تماس بگیرید
ساعت رومیزی کلاک واتر،  با طراحی جالب و کارکرد متفاوت این ساعت مخزن نگهداری آب دارد که پس از ریخت آب داخل مخزن ساعت شروع به کار می کند، از این ساعت بعنوان گلدان نیز می توان استفاده نمود. 0/5

توضیحات

ساعت رومیزی کلاک واتر،  با طراحی جالب و کارکرد متفاوت این ساعت مخزن نگهداری آب دارد که پس از ریخت آب داخل مخزن ساعت شروع به کار می کند، از این ساعت بعنوان گلدان نیز می توان استفاده نمود.

ساعت رومیزی کلاک واتر اکو واتر ساعت رومیزی کلاک واتر اکو واتر ساعت رومیزی کلاک واتر اکو واتر ساعت رومیزی کلاک واتر اکو واتر ساعت رومیزی کلاک واتر اکو واتر ساعت رومیزی کلاک واتر اکو واتر

0/5
اسکرول