بزرگ نمایی تصویر

قلم خیام یوروپن

تومان

Khayyam Gold Limited Edition - این مجموعه تنها به تـعداد 427 ست به نشانه سـال تولد حکیم عمـر خیــام ( سال 427 خورشیدی ) تولیده شده و دارای شماره سـریال و سند مالـکیت است . جهت دریافت سند به سـایت www.europen-pen.com مراجعه نمایید.

توضیحات

1000668040-europenمجموعه خودنویس و روان نویس مشکی در یک جعبه نفیس چوبی مشکی به همراه کتاب مشکی رنگ رباعیات حکیم عمرخیام ترجمه شده به ۵ زبان زنده دنیا دارای شماره سریال بسته بندی گردیده.
Khayyam Gold Limited Edition – این مجموعه تنها به تـعداد ۴۲۷ ست به نشانه سـال تولد حکیم عمـر خیــام ( سال ۴۲۷ خورشیدی ) تولیده شده و دارای شماره سـریال و سند مالـکیت است . جهت دریافت سند به سـایت www.europen-pen.com مراجعه نمایید.

sign-down-icon    مراجعه به صحفه اصلی یوروپن، جهت دریافت کاتالوگ و لیست قیمت

   ست قلم خیام یوروپن Khayyam ست قلم خیام یوروپن Khayyam ست قلم خیام یوروپن Khayyam ست قلم خیام یوروپن Khayyam

0/5
اسکرول