بزرگ نمایی تصویر

قلم کوروش یوروپن Cyrus

تومان
خودنویس طرح کوروش یوروپن با جعبه بسیار نفیس و کلکسیونی

توضیحات

1000668040-europenقلم منشور کوروش با قطعه چوبی، الهام گرفته از منشور حقوق بشر کوروش بزرگ طراحی و تولید گردیده است . در زیر سینی جعیه قلم، قزعه تبدیل خودنویس به روان نویس و مغزی روان نویس به همراه بروشور حاوی متن منشور حقوق بشر کوروش بزرگ ترجمه شده و به هفت زبان زنده دنیا قرار دارد .

sign-down-icon    مراجعه به صحفه اصلی یوروپن، جهت دریافت کاتالوگ و لیست قیمت

      خودنویس یوروپن کوروش Cyrus Cylinder خودنویس یوروپن کوروش Cyrus Cylinder خودنویس یوروپن کوروش Cyrus Cylinder خودنویس یوروپن کوروش Cyrus Cylinder

0/5
اسکرول