دسته‌ها
سئو و بازاریابی هدایای تبلیغاتی وبلاگ

مدیریت مشتری در بازاریابی روز دنیا

کاملاً مشهود است که طی یک سده اخیر مدل هاي بازاریابی از فاز محصول گرایی به فاز مشتري گرایی تغییر یافته است. درحالیکه زمانی خدمت به مشتري در درجه پایینی از اولویت هاي سازمانها قرار داشت، امروزه سازمان ها مشتریان خود را در قلب تمام فعالیت ها قرار داده و در استراتژي هاي بازاریابی و فروششان بر این اساس تجدید نظر می کنند. آنچه اکنون در حال تغییر است، وسعت دادن اختیار به مشتري است.