دسته‌ها
هدایای تبلیغاتی وبلاگ

ویژگی های هدایای تبلیغی در افزایش فروش

گاهی ممکن است مدیران این تصور را بکنند که دادن هدیه تبلیغی تنها سبب می شود هزینه ای بر شرکت تحمیل شود. در صورتی که به هیچ وجه چنین نمی باشد. شما با دادن هدیه های تبلیغاتی حس تنوع طلبی را در افراد تقویت می کنید که این امر سبب می شود افراد برای خرید سایر محصولات به شما رجوع کنند. البته اثر مضاعف رو هم نباید کتمان کرد. در بازاریابی از نوع اهدای هدایای تبلیغاتی نه تنها فرد برای خرید کالای بیشتر به شما رجوع می کند بلکه ممکن است با خود همراهانی داشته باشد که آنها نیز اقدام به خرید محصولات شما کنند.